Ano, řeč je o starých vozidlech. V Česku jich jezdí hodně a kde je poptávka, vzniká nabídka výhodného pojištění. A zpráva pro majitele těchto aut je jednoznačně pozitivní: za pojištění starých vozidel zaplatí výrazně méně než majitelé novějších vozidel. 

Každé 10. auto, každá 2. motorka

Jako stará vozidla jsou nejčastěji označovány vozy stáří 30 let a více. S tímto limitem počítá třeba Mezinárodní federace historických vozidel (FIVA), podobně české zákony pro historická vozidla. Jednou z podmínek, aby vůz získal status veterána, je právě stáří 30 let. Vozidel starších 30 let je v Česku přibližně pětina.

Na základě posledních dat (k 1.7.2020) z centrálního registru lze spočítat, kolik vozidel, jakého stáří a kategorie je v současnosti provozováno. Statistika neobsahuji vozidla dočasně vyřazená. V tabulce je uveden počet vozidel kategorie M1 (zejména osobní auta) a L (zejména motorky) rozdělný do věkových kategorií dle metodiky FIVA. Veřejná data z registru obsahují jen agregovaná data pro vozidla s rokem výroby do roku 1945. V kategorii osobních vozidel tvoří vozidla starší 30 let 9 % a u motorek dokonce 53 %.

 
 Třída  Název Rok výroby Počet osobních
aut (kat. M1)
 Počet motorek
(kat. L)
 A  Ancestor  do roku 1904  6 450  10 302
 B  Veteran  1905-1918
 C  Vintage  1919-1930
 D  Post Vintage  1931-1945
 E  Post War  1946-1960  15 762  144 498
 F  –  1961-1970  70 107  221 797
 G  –  1971-1990  433 498  252 457
 –  –  1991-2020  5 495 579  555 155
   Celkem  6 021 306  1 184 209
 

Tři slevy pro pojištění starých vozidel

Pro stará vozidla musí být samozřejmě uzavřeno povinné ručení, naopak havarijní pojištění (vyjma specifického pojištění historické hodnoty veteránů) není nabízeno z důvodu nízké obvyklé ceny vozidla. Stará vozidla nejsou provozována tak intenzivně jako vozy mladší, a proto je pravděpodobnost pojistné události výrazně nižší. Na trhu se lze setkat se třemi cenovými zvýhodněními.

1) Sleva pro veterána

V případě, že má vozidlo testaci historického vozidla, získává nárok na slevu. Pojistitel buď nerozlišuje nebo naopak rozlišuje výši slevy pro veterány na bílých značkách (klubová testace se zápisem v technickém průkazu vozidla) a veterány na zelených značkách (krajská testace a průkaz historického vozidla se zelenými značkami). Zejména v druhém případě vychází nižší cena z faktu, že dle předpisů „historické vozidlo nelze provozovat na pozemních komunikacích za účelem podnikání a běžného denního užívání pro vlastní potřeby“. Prakticky se tak jedná o typ slevy za nižší nájezd kilometrů, který není kontrolován.

Získat slevu pro veterána

2) Sleva pro starší vozidla

Mnoho pojišťoven (ne však každá) automaticky poskytuje nižší cenu pro vozidla od určitého stáří bez ohledu na to, zda mají status historického vozidla nebo ne. Mezi nejčastější věkové hranice patří 30 nebo 40 let, sleva bývá v řádu desítek procent. I v tomto případě se prakticky jedná o slevu za nižší počet ujetých kilometrů bez kontroly nájezdu.

Získat slevu pro starší vozidlo

3) Sleva za nízký nájezd

Předchozí slevy mohou být navíc kombinovány se slevou za nízký nájezd kilometrů. Ten je u starých vozidle běžný, s autem starým 40 let se do Chorvatska na dovolenou běžně nejezdí. U osobních vozidel nabízí slevu za nižší nájezd 3 pojišťovny, u motorek pouze jedna. Sleva není opět vázána na status historického vozidla, stav tachometru se dokládá jednou ročně nejčastěji pomocí mobilní aplikace.

Získat slevu za nízký nájezd

Pillow slevy pro stará vozidla kombinuje

Pojištění starých vozidel v Pillow pojišťovně je výhodné, protože jednotlivé slevy lze kombinovat. Každé vozidlo nad 30 let má započtenu slevu automaticky a další získá majitel podle ročního nájezdu. Při nájezdu do 5 000 km ročně je sleva nejvyšší u osobních vozidel. U motorek začíná nejlepší cena již od nájezdu 1 000 km. A pokud má vozidlo testaci historického vozidla (ať již s bílými nebo zelenými značkami), získává nárok na slevu za historické vozidlo.

Jednoduchý návod, jak pojistit veterána krok za krokem, najdete v článku věnovanému pojištění historických veteránů.