Současná pandemie vedla k omezení pohybu i v Americe. Důsledkem byl pokles dopravních nehod, a tedy i pokles škod vyplácených z pojištění vozidel, ať již povinného ručení (MTPL, motor third-party liability) nebo havarijního pojištěn (MOD, motor own damage). Jakým způsobem kompenzují hlavní hráči na americkém trhu svým klientům pojistné neodpovídající výši reálných škod?

Spotřebitelské organizace

Úvodem je třeba zmínit, že podobně jako jinde na světě, jsou americké pojišťovny primárně komerční subjekty s cílem maximalizovat své zisky. Rozhodnutí o vrácení části pojistného, a tedy dělení se o svůj zisk, bylo z významné části způsobeno tlakem amerických neziskových spotřebitelských organizací. Konkrétně se jedná o Consumer Federation of America (CFA) a Center for Economic Justice (CEJ). Právě ty vyzvaly pojistitele k úlevám v dopisech zaslaných již 18. a 30. března. Zároveň poskytují marketingově jednoduchý systém hodnocení jednotlivých pojistitelů dle opatření, které připravily pro své klienty. Každá z pojišťoven získala známku jako ve škole (v Americe se používá systém A až F místo našeho 1 až 5) dle vracené částky, období a způsobu kompenzace.

Největší americké pojišťovny

Mezi největší pojišťovny patří State Farm (16,3 %), GEICO (13,7 %), Progressive (12,0 %), Allstate (9,3 %) a USAA (6,0 %). V přehledu uvádím i některé další pojišťovny z top 10.

  • Allstate vrací 15 % z pojistného zaplaceného klienty v dubnu a květnu, celková částka představuje přibližně 600 miliónů dolarů. Pojišťovna přišla s nabídkou jako jedna z prvních. Důvod popsal generální ředitel Tom Wilson jednoduše: „Vzhledem k bezprecedentnímu poklesu v dopravním provozu získají zákazníci jednorázovou vratku. Je to spravedlivé, protože méně řízení znamená méně nehod.“ Vratka Allstate je určena pro všechny americké a kanadské klienty s pojištěním vozidla, bez ohledu na to, zda v daném státě bylo nebo nebylo nařízeno omezení pohybu.
  • American Family Insurance (9. místo dle podílu na trhu) přišla s kompenzací ve stejný okamžik. Vratka bude činit 50 dolarů za pojištěné auto. Uváděným důvodem je, že klienti „řídí méně a způsobí tak méně škod“.
  • Geico se k předchozím přidala o den později: pojistníci s auty a motorkami získají 15% slevu (celkem 2,5 miliardy dolarů), v průměru jde o 150 dolarů na auto a 30 dolarů na motorku. Sleva bude aplikována na nový předpis na další období pro 6měsíční a 12měsíční pojistné smlouvy. Pojišťovna na svém webu uvádí, že v průměru tak zákazníci ušetří 150 dolarů na jedné smlouvě autopojištění. Na svých webových stránkách spustila Geico i kalkulačku, která po zadání základních údajů spočítá vratku.
  • Liberty mutual (6. největší pojišťovna) ve stejný čas přišla s následující úsporou: 15 % z pojistného za dva měsíce, celkově 250 miliónů dolarů. Zároveň zrušila poplatky za pozdní platby a pozastavila storna z důvodu neplacení.
  • USAA (United Services Automobile Association) se přidala další den a ohlásila vratku 20 % za dva měsíce, celkově 520 mil. dolarů. Zároveň zrušila poplatky za upomínky a pozdní platby. Následně ohlásila vratku dalších 280 miliónů, které odpovídají dalšímu měsíci.
  • State Farm, největšímu pojistiteli, trvalo rozhodnutí déle. Nakonec ohlásil, že celkově vrátí 2 miliardy dolarů, které odpovídají 25% slevě na pojistné v období mezi 20. březnem a 31. květnem.
  • Progressive v rámci svého programu úlev (Apron Relief Program) vrátí 20 % z pojistného zaplaceného v dubnu a květnu, celkově 1 miliardu dolarů.

Situace v Česku

Český trh je oproti americkému z pohledu velikosti naprosto zanedbatelný a s tím souvisí i absence spotřebitelských organizací, které by hájily zájmy klientů. V něčem je ale český trh dále: klienti mají možnost volby pojištění dle nájezdu hned u tří pojišťoven (Allianz, Pillow a v případě instalace zařízení do vozidla i Uniqa). V Americe žádná z uvedených pojišťoven podobnou vlastnost nenabízí, a tedy musí úlevu řešit jednorázovou vratkou místo standardního vyúčtování dle ujetých kilometrů.

Druhým způsobem, jak je možné automaticky kompenzovat nepoměr mezi pojistným a škodami je podíl na zisku. Tento princip není v pojišťovnictví v rámci individuálních smluv obvyklý. Přesněji řečeno – je výjimečný. Objevil se před 5 lety a v Americe ho používá například Lemonade. Ta nabízí majetkové pojištění, ne pojištění vozidel. Podobně v Česku existuje podíl na zisku pro retailové klienty pouze u jediné pojišťovny (Pillow).

Co v budoucnu?

Ukazuje se, že existence pojistného zájmu není pouze dvoustavová veličina. Přístup MÁM pojistný zájem (jezdím autem) nebo NEMÁM pojistný zájem (auto jsem prodal nebo dal značky do depozita) je z pohledu práva zcela v pořádku. Z pohledu klientů a jejich vnímaní vnímané spravedlnosti ale nestačí. I neodborník cítí, že musí být rozdíl v rizikovosti, pokud je auto v provozu každý den nebo jen méně. Cena dle ročního nájezdu je samozřejmou vlastností podobně jako počet bezeškodných měsíců nebo velikost vozidla daná jeho motorizací. A v tomto pohledu jsou na tom čeští klienti výborně, vybírat mohou z dvou (resp. tří) pojišťoven.

Zdroje:

Web CFA: https://consumerfed.org/press_release/report-card-to-date-on-the-6-5-billion-promised-to-auto-insurance-customers-as-people-drive-less-due-to-covid-19/

CNN: https://edition.cnn.com/2020/04/06/business/allstate-payments-coronavirus/index.html

Kake News: http://www.kake.com/story/42137504/car-insurance-discounts-during-the-coronavirus-crisis

Geico: https://www.geico.com/about/coronavirus/estimator/