Jak ušetřit na pojištění

Říká se, že pojistný trh Spojeného království je nejvyspělejší v Evropě. Co se děje na něm, se zpožděním dorazí i na starý kontinent. I proto ostatní evropské země dobře sledují britské novinky včetně pojištění dle kilometrů. Člen představenstva Pillow pojišťovny Martin Podávka vám řekne více.

V současné době již nejméně tři britské pojišťovny nabízí pojištění s cenou dle ujetých kilometrů. Které to jsou, jak se liší jejich nabídka a jaký je přístup pojistitelů bez nájezdového produktu?

By Miles

Společnost By Miles byla založena v roce 2016, licenci k provozování pojištění získala od britského regulátora FCA v roce 2017 a začala nabízet první smlouvy v roce 2018. Od počátku se specializuje na pojištění vozidel a základní princip platby dle ujeté vzdálenosti si dala přímo do svého názvu.

Pojišťovna uvádí, že její pojištění je nejvhodnější pro klienty s ročním nájezdem do 7000 mil (11 200 km). Měsíční platba se vypočte jako součet fixní platby a ceny za jednu míli * počet ujetých mil za měsíc. Denní platba je omezena 150 mílemi (nad 150 se již míle nezapočítávají) a je zde také roční omezení ceny ve výši 10 000 mil.

Pro reporting kilometrů používá zařízení Miles Tracker, které se zasune do OBD-II portu. Nově By Miles nabízí u nových „connected“ vozů i variantu bez trackeru. V tomto případě se nastavení komunikace mezi vozidlem a pojišťovnou provádí přímo v mobilní aplikaci By Miles.

MORE TH>N a produkt Low Miler

More Than vznikla již v roce 2001 jako dceřiná společnost RSA Insurance Group. Stejné pojišťovny, která před lety přišla na český trh se značkou Direct. Brand More Than se na rozdíl od mateřské společnosti má profilovat jako moderní a přátelská pojišťovna. Zaměřena je na retailové pojištění a v září 2000 nabídla vedle tradičního pojištění vozidel i pojištění dle kilometrů pod názvem LOW MILER.Pojišťovna uvádí, že produkt je vhodný pro řidiče nad 25 let (pro mladší řidiče se v Británii používá produkt s telematickou jednotkou, protože schází informace o škodní historii) s nájezdem do 7 000 mil (11 200 km).

More Than používá pro reporting stavu kilometrů zařízení, které se zapojí do OBD-II portu. Zařízení zasílá pojišťovna klientům poštou zhruba do 5 dnů od nákupu pojištění. Na počátku klient odhadne roční nájezd. První měsíc může ještě svou volbu upravit (navýšit po 1000 mílích). V průběhu pojištění pak může přikoupit další kilometry po 250 mílích, cena za jednu míli je již vyšší než první měsíc, a navíc pojišťovna účtuje fixní poplatek £25 za každé navýšení. Pojišťovna na webu neuvádí, zda vrací peníze za neprojeté kilometry, lze se tak domnívat, že ne.

Při hodnocení produktu se nelze zbavit dojmu, že pojišťovna nenastavila produkt příliš přátelsky, zejména z důvodu obavy o vnitřní produktovou kanibalizaci. V nabídce má i tradiční pojištění bez vazby na kilometry. Systémem nákupů dalších mílí s administrativním poplatkem a nevracením peněz za neprojeté kilometry částečně klienty od své novinky odrazuje, což konkurence By Miles jistě ráda uvítá.

RAC + Wrisk a produkt Pay by Mile

V listopadu 2019 oznámily spolupráci společnosti RAC a Wrisk na pojištění dle ujetých kilometrů. Wrisk sám sebe označuje jako InsurTech a vytváří B2B řešení napříéklad pro britské zastoupení BMW. RAC je britská společnost poskytující automobilové služby, jako je asistence, prohlídky vozidla a je také zprostředkovatelem finančních služeb, jako jsou půjčky na auta nebo právě pojištění.

Samotný produkt je z pohledu určení ceny podobný řešení od By Miles. Každý měsíc se platí fixní poplatek a k němu variabilní část dle ujetých kilometrů. Pojistným obdobím není rok, ale měsíc. RAC ani nepoužívá slovo pojistné (premium), ale hovoří o předplatném (subsrciption), tak jak ho znají spotřebitelé například z Netflixu nebo Spotify.

Ujeté kilometry měří pomocí malého zařízení (Pay per Mile drive tag) a telefonu klienta. Drive tag je velikosti orea sušenky a klient ho po obdržení nalepí na přední sklo vozidla podobně jako dálniční známku. Následně ho spáruje s aplikací v chytrém telefonu. Při jízdě musí mít klient u sebe svůj telefon s aplikací a s povoleným Bluetooth a GPS lokací.

Ostatní britští pojistitelé

Pro někoho může být překvapením, že mnoho britských pojistitelů v tradičním produktu pojištění vozidel se svých klientů při sjednání také ptá na roční nájezd. A výsledná cena pak záleží i na uvedené hodnotě. Protože ale tyto pojišťovny nemají v produktu zavedený systém monitoringu ujetých kilometrů, je závislost na nájezdu mnohem menší než u výše uvedených produktů.

Současně vzniká velký problém: pojišťovny nevrací peníze, pokud bude nájezd menší, a přitom ale upozorňují klienty, že v případě uvedení podhodnoceného nájezdu se vystavují riziku snížení pojistného plnění nebo jeho zamítnutí (viz např. stránky Aviva.co.uk: The worst-case scenario is a claim might be refused and/or your insurance might be cancelled. The best-case scenario is your insurer could ask you for charge you more.) Je s podivem, že tuto nesymetrii vztahu zatím britský regulátor FCA nenapadl.

Pojištění dle kilometrů v Česku

V Česku jsou také 3 pojišťovny technologicky schopny nabízet klientům pojištění dle ujetých kilometrů. V abecedním pořadí se jedná o:

  • Allianz: balíčkový produkt s reportingem nájezdu pomocí fotografie
  • Pillow: stavebnicový produkt s reportingem nájezdu pomocí fotografie
  • UNIQA: produkt s reportingem kilometrů pomocí telematické jednotky