Věštírna

Mnoho věcí se mění, ale některé jsou jistotou. Mám na mysli kupříkladu ustálené dělení v pojištění vozidel na povinné ručení (POV), havarijní pojištění (HAV) a doplňková pojištění. V rámci smlouvy lze vybrat jednu z variant POV, volitelně některou z variant HAV a k tomu přidat doplňky. Tak to bylo, je a bude. STOP! Tak to bylo, většinou je a v budoucnu už nebude.

Jiný přístup? Lego skládačka!

I v budoucnu se nic nezmění na podstatě spočívající v pojištění odpovědnosti, vlastního vozidla a případně věcí a osob v něm převážených. Struktura pojištění ale může vypadat zcela jinak. V rámci pojistné smlouvy bude existovat několik (10 až 15) samostatných lego dílků (nebo chcete-li modulů, dlaždic, polštářů…) a o každém bude možné rozhodnout – Chci/Nechci. V tomto přístupu neexistuje havarijní pojištění s několika variantami, ale samostatné moduly pro rizika dopravní nehody, krádeže, vandalizmu atd. Věštím, že tento systém bude za 5 let tím základním a převládajícím. Logických důvodů pro to existuje již dnes několik.

Důvod 1: pojem „havarijní“ je nejasný

Nová struktura se obejde bez použití slova „havarijní“. Neskrývá se pod ním jen riziko havárie (náraz, střet nebo pád vozidla), ale i jiné události. Kdysi dávno byla situace jednodušší, v nabídce bylo pouze all-riskové pojištění. V rámci hledání produktových odlišení a snahy o nižší cenu, vznikly postupem času varianty, které zahrnovaly pouze určitá rizika, a objevily se tak různé „polo-risky“ a „mini-risky“. Situace došla až tak daleko, že za havarijní pojištění je označena i varianta, kde žádný střet či náraz (= havárie) pojištěn není. Podle názvu tak přestalo být možné určit obsah pojištění a důsledkem bývá zmatený klient.

Důvod 2: pevně daný balíček není podle potřeb

„Havarijní“ pojištění se prakticky rozpadlo na 5 částí: přírodní nebezpečí, krádež, vandalizmus a střety+pády+nárazy s marketingově vyčleněným střetem se zvířetem. A to přineslo logickou otázku: proč z nich stále vytvářet předem definované balíčky? Matematik snadno spočítá, že existuje celkem 31 kombinací z 5 prvků. Tolik by musela mít pojišťovna balíčků, aby vyhověla každému požadavku klienta.

V lego přístupu stačí 5 dílků pro libovolné nastavení ochrany vlastního vozidla. A podobně u povinného ručení. Současné produkty často neumožňují vyhovět jednoduché potřebě klienta – nastavit nejvyšší limit povinného ručení bez dalších věcí navíc. Důvodem jsou opět pevné balíčky, které u vyšších limitů POV obsahují i povinně přibalená krytí. Ta však nejsou zdarma, jejich přítomnost navyšuje cenu balíčku. V lego přístupu je volba nejvyššího limitu bez nepotřebných částí samozřejmostí.

Důvod 3: místo dublování přehlednost

Jedno riziko se někdy nachází i v havarijním pojištění a zároveň i v doplňcích. Například živel, střet se zvířetem nebo krádež vozidla. Ty často nelze v rámci HAV pojistit samostatně, a naopak v rámci doplňkového pojištění bývá ochrana omezena: limitem nebo územní platností pouze ČR. Lego přístup podobné dublování nepotřebuje. Například pro krytí přírodních událostí je zde jediná kostka Přírodní nebezpečí s možností obvyklé ceny vozidla místo limitu a s plnou územní platností.

Statistika na konec

Již v říjnu 2015 přišla první pojišťovna s lego konceptem smlouvy pojištění vozidel. Teprve po 4 letech se přidala druhá. Pokud bychom tento trend pouze jednoduše prodloužili, bude trvat dalších 30 let, než na modulární systém přejdou i ostatní. Ve skutečnosti se změna odehrává po exponenciální křivce a v delších časových horizontech je vždy vývoj rychlejší, než bychom čekali.

Z 10 zkoumaných pojišťoven k dnešnímu dni mají již 2 plně modulární design pojištění. 7 pojišťoven nabízí tradiční model POV-HAV-doplňky a zbývající jedna pojišťovna vsadila na kombinaci POV, HAV a doplňků do předem pevně daných 4 balíčků. Věštím, že do 5 let bude skóre 8:2 ve prospěch lego přístupu. Naprostá většina pojišťoven přejde na nový systém, který bude více vyhovovat poradcům i klientům.

Martin Podávka
Člen představenstva Pillow

Zdroj: www.opojisteni.cz