Nejvyšší částka, kterou pojišťovna při pojistné události vyplatí. U neživotního pojištění na rozdíl od pojistné částky nemusí limit odpovídat hodnotě pojišťovaných věcí. Limit může být dále specifikovaný – může být na událost (pak se při každé pojistné události platí až do limitu), na rok (pak se vyplatí za pojistný rok v součtu za všechny události nejvýše hodnota tohoto limitu) či na první škodu (tedy pojišťovna platí max. 1x ročně, max. do limitu). Pokud budete mít tedy limit 50 tis. Kč a dvě škody v jednom roce za 40 tis. Kč a 30 tis. Kč, u limitu na událost je pojišťovna zaplatí obě, u limitu na rok z druhé jen 10 tis. Kč a u limitu na 1. škodu vám druhou nezaplatí vůbec. Limitu na pojistný rok se také někdy říká limit na první riziko. Kromě toho existují i limity na den (např. pracovní neschopnost v pojištění osob).

Zpět