Rok, který běží od počátku pojištění do tzv. výročí po dobu jednoho roku. A pak od výročí k výročí až do konce pojištění. Pokud si tedy pojištění sjednáte platné od 27. června 2022, první pojistný rok běží do 27. června 2023.

Zpět