Nejvyšší částka, kterou pojišťovna při pojistné události vyplatí. U neživotního pojištění na rozdíl od limitu pojistného plnění musí odpovídat hodnotě majetku, jinak pojišťovna může uplatnit tzv. podpojištění.

Zpět