Také se jí říká pojištěný. Je to ten (nebo ta), na jehož majetek, zdraví nebo odpovědnost se pojištění vztahuje. Může být jiný od pojistníka – třeba maminka uzavře pojistnou smlouvu na pojištění nemoci pro nezletilého syna, a ten je pak pojištěný. A maminka pak platí a syn je chráněný.

Zpět