Situace, kdy pojistná částka neodpovídá hodnotě pojištěných věcí a je nižší. Pojišťovna v tom případě při pojistné události sníží pojistné plnění, a to v poměru pojistné částky a hodnoty věci. Pokud tedy dům za 5 mil. Kč pojistíte na 1 mil. Kč (tedy na 1/5), dostanete při pojistné události jen 1/5 plnění. Při škodě za 5 mil. Kč to tedy bude ten 1 mil. Kč, při škodě za 20 tis. Kč to budou 4 tis. Kč. Opakem je přepojištění, tedy když si dům za 5 mil. Kč pojistíte na 10 mil. Kč. V tom případě při škodě víc, než je výše škody, nedostanete, jen platíte vyšší pojistné.

Zpět