To, co dostane oprávněná osoba po pojistné události od pojišťovny zaplaceno. Nejčastěji se pojistné plnění platí v penězích, ale pojišťovna ho může dodat i v naturáliích – třeba vám opraví pračku nebo odtáhne nabourané auto. Od pojistného plnění se může odečítat spoluúčast.

Zpět