Indexace, nebo také valorizace, znamená navyšování pojistné částky a pojistného každý rok o nějaké to procento. Je to způsob, jak zachovat pojistnou ochranu na úrovni, kterou jste si sjednali, a nenechat si pojištění znehodnotit inflací. Nejčastěji indexaci pojišťovny nabízejí u životního pojištění, kde se řídí inflací jako takovou, nebo u pojištění majetku a odpovědnosti, kde třeba index pro nemovitost vychází z cen ve stavebnictví. Zapnutí indexace může být efektivní obranou před podpojištěním.

Zpět