Pandemie významně snížila v období března až května počet dopravních nehod. V zahraničí pojišťovny vracejí klientům část zaplacených peněz, protože počet škod je nižší, než odpovídá vybranému pojistnému. Klienti Pillow pojišťovny dostanou vráceny peníze automaticky při ročním vyúčtování, vratku mají garantovanou přímo v pojistných podmínkách.

Pojištění Pillow počítá cenu nejen podle kvality řidiče, ale také podle ujetých kilometrů. Na počátku řidič odhadne počet ročně ujetých kilometrů a pojišťovna spočítá cenu s ohledem na tuto hodnotu. Pokud je auto používáno méně, než je průměr v Česku (méně jak 14 000 km ročně), je cena lepší od počátku oproti produktům, které nájezd nezohledňují. Zároveň má každý klient ve smlouvě uvedenu cenu za jeden kilometr. „Po roce klient pomocí mobilní aplikace pošle Pillow stav tachometru a pokud ujel méně, než odhadl, vrátíme mu peníze do posledního kilometru,“ uvádí Jakub Strnad, zakladatel a CEO Pillow pojišťovny.

Systém výše pojistného dle ujetých kilometrů je výhodný nejméně pro polovinu řidičů v Česku a jedná se prakticky o jedinou možnost, jak ušetřit za povinné ručení, havarijní pojištění a také oblíbené pojištění skel vozidla.

Nejnižší cenu platí osobní auta, která za rok ujedou 5 000 km nebo méně. 5 000 km je minimální nájezd, pod který se již peníze za neprojeté kilometry nevrací. Naopak nad 25 000 km ročně se už cena nezvyšuje. Pro motorky jsou tyto hranice nájezdů samozřejmě nižší, naopak pro nákladní vozidla vyšší.

Mezi základní hodnoty Pillow pojišťovny patří férovost a naprostá transparentnost. Pillow po konci každého kalendářního roku zveřejňuje výsledky hospodaření a v případě, že dosáhne zisku, dělí se o něj půl na půl se svými klienty. „Transparentnost se netýká pouze hospodaření, ale rozhodli jsme se zveřejňovat i jiné hodnoty, které pojišťovny dosud nesdílely“ upozorňuje Martin Podávka, spoluzakladatel Pillow pojišťovny. Příkladem je cena za jeden kilometr, podle které se počítá případná vratka pojistného za povinné ručení. Její průměrná hodnota k dnešnímu datu je u osobních vozidel 17 haléřů. Pokud klient s touto hodnotou ujede, například kvůli karanténě, v březnu až květnu o 2 000 km méně, než na počátku odhadoval, vrátí mu Pillow 340 Kč. Vzhledem k tomu, že průměrná cena povinného ručení pro občany byla v ČR za rok 2019 rovna 3 189 Kč (údaj zveřejněný ČKP), jednalo by se v tomto případě o více než 10% vratku pojistného.