Značka v depozitu

Dosud nikdy nezveřejněná data z centrálního registru vozidel přinesla informace o počtu vozidel, jejichž registrační značky dali majitelé do tzv. depozitu. V září tohoto roku se počet vozidel se značkou v depozitu navýšil na téměř 386 tisíc vozidel, ukázala analýza Pillow pojišťovny.

Vyřazení vozidla aneb depozit

Vyřazení vozidla (označované také jako depozit nebo dočasné vyřazení) je možnost vlastníka vozidla na dobu max. 12 měsíců odevzdat registrační značky a vyhnout se tak povinnosti platit povinné ručení. Jak moc využívají tuto možnost majitelé vozidel ukazuje následující tabulka s počty k září 2020.

 
 Kategorie vozidla Počet vyřazených vozidel
k 7. září 2020
Podíl z celkového počtu
vozidel dané kategorie
 Motorky, mopedy, … (L)  57 660  4,6 %
 Osobní automobily (M1)  232 119  3,7 %
 Autobusy (M2, M3)  3 340  14,6 %
 Lehké užitkové vozy (N1)  29 705  4,8 %
 Nákladní automobily (N2, N3)  34 714  15,3 %
 Vozíky, přípojná vozidla (O)  21 307  1,8 %
 Traktory (T)  1 896  2,1 %
 Pracovní stroje (S)  670  1,7 %
 Ostatní a neuvedené  4 337  3,1 %
 Celkem  385 748  3,9 %
 

Koronavirus nejvíce zasáhl provozovatele autobusů

Hodnoty vyřazených vozidel k datům v minulosti nejsou k dispozici. Na základě dat z centrálního registru vozidel lze alespoň dopočítat změny jejich počtu. Protože část majitelů využívá depozit u sezóně používaných vozidel, porovnali jsme dvě období, jedno v roce 2019 a druhé v roce 2020 již zasažené epidemií. Výsledky odpovídají očekávání.

 
 Kategorie vozidla Změna v 1. pololetí
2019
Změna v 1. pololetí 2020
2020
 Motorky, mopedy, … (L)  – 2 302  – 1 630
 Osobní automobily (M1)  5 328  14 903
 Autobusy (M2, M3)  – 41  1 704
 Lehké užitkové vozy (N1)  1 288  1 809
 Nákladní automobily (N2, N3)  – 2 790  – 1 701
 Vozíky, přípojná vozidla (O)  – 2 080  1 166
 Traktory (T)  – 2 748  – 2 333
 

Pro každou z uvedených kategorií platí, že oproti předchozímu roku se buď počet vozidel v depozitu na léto snížil méně než o rok dříve nebo počet vozidel se značkou v depozitu ještě více narostl. Tabulka také ukazuje velký dopad pandemie na provozovatele autobusové dopravy. Místo poklesu počtu autobusů se značkou v depozitu jako v minulém roce došlo k jejich výraznému nárůstu.

Depozit, sezónní nebo dle kilometrů?

Jediným praktickým důvodem pro (dočasné) vyřazení z registru je úspora na povinném ručení. Za dočasné vyřazení se platí správní poplatek 200 Kč a vše je třeba vyřídit osobně. S tím je spojena časová investice majitele na vložení značek do depozita také na jeho ukončení. Vložením značky do depozita nesmí být vozidlo provozováno, musí být umístěno mimo veřejnou komunikaci a nesmí z něj být odstraňovány podstatné součásti.

I proto část majitelů sezóně provozovaných vozidel místo depozitu volí tzv. sezónní pojištění. V takovém případě musí majitel přesně stanovit měsíce, kdy s vozidlem nebude jezdit nebo tyto měsíce jsou pevně stanoveny pojišťovnou, např. od listopadu do března. „Pokud by v zakázaných měsících vozidlo někomu způsobilo škodu, bude ji muset viník zaplatit buď celou nebo její větší část. Může se tak jednat i o stovky tisíc korun, v případě újmy na zdraví pak o milióny“, varuje Martin Podávka, spoluzakladatel Pillow pojišťovny.

Nejbezpečnějším způsobem, který odstraňuje nevýhody depozitu i sezónního povinného ručení, je pojištění s cenou dle ujetých kilometrů (kalkulačka zde). Cena je zvýhodněna jako u sezónního pojištění, zároveň lze vozidlo používat během celého roku, neexistují měsíce se spoluúčastí. „Pillow pojišťovna jako jediná nabízí pojištění dle kilometrů nejen pro osobní vozidla, ale také pro motorky, nákladní automobily a i autobusy“, upozorňuje Jakub Strnad, vizionář, zakladatel a ředitel Pillow pojišťovny.