Spoluúčast je u havarijního pojištění vozidel vhodným nástrojem, jak upravit cenu krytí. Čím vyšší finanční zapojení klienta do škod, tím nižší pojistné. Při této optimalizaci je ale třeba dbát na výši rezervy, kterou klient disponuje.

Procentuální spoluúčast je nevhodná

Ještě několik let zpátky bylo na celém trhu standardem, že spoluúčast u pojištění vozidel se stanovovala jako několik procent z pojistného plnění, nejméně však jistá pevná částka. I když se i dnes dají pojistné smlouvy u některých pojišťoven ještě sjednat s touto spoluúčastí, pro klienty je zjevně nevhodná. Spoluúčast by totiž měla korespondovat s výší rezervy, kterou má klient pro nenadálé události. A ta se podle výše škody rozhodně nemění.

Pokud by měl klient rezervu 10 000 Kč, auto za 800 000 Kč a spoluúčast klasicky „5 %, min. však 5000 Kč“, tak u jakékoli škody nad 200 000 Kč by doplácel více než svých připravených deset tisíc. U totální škody by jeho spoluúčast dosáhla dokonce čtyřnásobku jeho dostupné rezervy, což by se projevilo nejen klientovými finančními problémy, ale také jeho ztrátou důvěry v pojištění či pojišťovacího poradce.

Proto jednotlivé pojišťovny postupně přecházejí na daleko férovější spoluúčast vyjádřenou pevnou částkou. Jednou z prvních pojišťoven na trhu, která s touto nabídkou přišla a vůbec do prodeje ani neuvedla zastaralou procentuální spoluúčast, byla Pillow pojišťovna. Pevnou spoluúčast následně zavedly i další ústavy a dnes ji nabízí prakticky všechny pojišťovny.

Výše spoluúčasti podle potřeb

Z pevných spoluúčastí je následně třeba zvolit takovou, která nejlépe odpovídá potřebám klienta. Pokud patří zákazník mezi šťastné majitele luxusních sportovních vozů a kvůli „pár“ korunám nechce trávit čas komunikací s pojišťovnou, je zcela v pořádku nabídnout mu spoluúčast na havarijním pojištění i 20 000 Kč. Takto vysoká spoluúčast není v nabídce každé pojišťovny, ale třeba Pillow pojišťovna ji klientům nabízí. Vyšší spoluúčast přináší velmi zajímavé slevy na pojistném, což může být i pro majitele aut v hodnotě malého domu vítanou úsporou.

Pro běžnější zákazníky je vhodné vybírat spoluúčasti klasičtěji ve výši pěti nebo deseti tisíc korun. Tyto výše by měly nouzovým rezervám většiny majitelů aut odpovídat.

Jde to i bez spoluúčasti

Pokud je klientova rezerva na nenadálé případy ještě nižší nebo zákazník patří mezi smolaře s častými nehodami, je zde alternativa nulové spoluúčasti. Pillow pojišťovna ji představila již v roce 2020 pro všechna havarijní pojištění, u kterých může klient vznik pojistné události ovlivnit vůbec nebo jen minimálně. Jde o pojištění střetu se zvířetem, poškození zaparkovaného vozidla zvířetem, přírodní události, jako jsou kroupy, a také krádež vozidla. Za drobný příplatek mají zákazníci Pillow jistotu, že pro škody, kterým nemohou zabránit, nemusí spoluúčast platit žádnou. Tento model od Pillow rovněž přebírají další pojistitelé, kteří své produkty o nulovou spoluúčast postupně inovují.

Z výše uvedeného je vidět, že nabídka výše spoluúčasti je na českém trhu skutečně rozmanitá, ne každé řešení je ale vhodné pro klienty. Základem je vyhnout se procentní spoluúčasti, fixní spoluúčast nastavit dle finanční rezervy klienta a jako bonus lze přidat nulovou spoluúčast. Pokud je určena zejména pro nízkofrekvenční škody, je navýšení ceny minimální a ukazatel cena/výkon je hraje ve prospěch klienta.