Situace, podmínka nebo stav, za které pojišťovna nezaplatí pojistné plnění, i když by ho jinak vyplatila. Častá je třeba výluka na škody, které si úmyslně způsobíte sami sobě. Pojišťovna se pomocí výluk chrání proti případům, které by bylo snadné zneužít.

Zpět