Konkrétní situace, při které došlo k nějaké újmě, tedy něco se rozbilo (škoda) nebo se někdo zranil (nemateriální újma). Třeba krupobití, které se přehnalo přes Horní Lhotu ve středu večer. Z jedné škodní události nemusí být žádná pojistná událost, může být jedna, nebo více. Záleží na tom, zda byl někdo na dané pojistné riziko pojištěný, nebo ne. Pokud tedy ve Lhotě nebyl proti kroupám pojištěný nikdo, pojistná událost z toho nebude žádná. Pokud ale Novákovi i Trávníčkovi měli pojištěná každý dvě auta a dům k tomu, bude pojistných událostí šest. A ještě poznámka: některé pojišťovny tomu říkají škodná událost. Ptali jsme se v Ústavu pro jazyk český a je to špatně – škodná je jenom zvěř.

Zpět