Jakékoli pojištění, které komerční pojišťovny sjednávají, kromě pojištění smrti nebo dožití se nějaké události (tomu se říká životní pojištění). Nejčastěji se jedná o autopojištění, které obsahuje mimo jiné i povinné ručení a havarijní pojištění. Další velkou skupinou je pojištění majetku a odpovědnosti, ať už fyzických nebo právnických osob. Známé je též cestovní pojištění, případně neživotní pojištění osob. Mezi kurióznější patří třeba pojištění honů, golfu nebo pojištění domácích mazlíčků.

Zpět