Zahrnuje životní pojištění a také samostatné pojištění úrazu a nemoci, které je legislativně branné jako neživotní. Pojištění úrazu a nemoci na rozdíl od rizikového životního pojištění neoperuje se stavy (živý, nemocný, mrtvý), ale s příčinami (úraz, nemoc), což v konečném důsledku může s dobře nastavenou pojistnou smlouvou pokrývat všechny potřeby. V naší nabídce ho naleznete v té nejvybroušenější kvalitě.

Zpět