Kuna

V pojištění vozidel se můžeme setkat se dvěma typy škod, ve kterých figuruje zvíře. V prvním díle byl popsán střet se zvířetem, v druhém se budeme věnovat poškození stojícího vozu zvířaty. 

Zvířecí „vandal“

Podobnou situaci poznalo již mnoho řidičů. Když ráno chtěli nastartovat vozidlo, odpovědí bylo jen blikání některých kontrolek. Servis následně potvrdil, že nějaké zvíře (nejčastěji kuna) rozkousalo kabely v prostoru motoru. Zejména v zimě přiláká kunu vyhřátý motor. Při svém pobytu nejčastěji poničí kabely elektroinstalace, hadičky, gumová těsnění, protihlukové výplně, manžety i kabelové svazky.

Jinou situací je poničení karoserie vozidla větším zvířetem. Na videu níže je zachycena situace, kdy se kuna schovala před psy do oblasti motoru. Psi se ale nehodlali vzdát a výsledkem je výrazně poškozené vozidlo, kdy celková škoda překročila hodnotu 100 tisíc korun.

Rozdílné podmínky poškození zvířetem

Pojišťovny přistupují k definici poškození vozidla zvířetem různě, existují 3 úrovně krytí:

 1. Široké
  Pojištěno je poškození vozidla bez významných omezení (např. Pillow pojišťovna a polštář Střet se zvířetem), text podmínek je: „Uhradíme škodu vzniklou na zaparkovaném pojištěném vozidle, pokud ho poškodí zvíře.
 2. Střední
  Vyloučeno je poškození v interiéru vozidla, text podmínek je např.: „Poškození zvířaty je nahodilá událost, při které zvíře poničí vnější karoserii či části motorového prostoru na stojícím vozidle, např. kabely, brzdovou soustavu nebo odhlučnění.
 3. Základní
  Pojištěny jsou pouze škody v oblasti motoru, tedy poškození z výše uvedeného videa nebude uhrazeno. Text podmínek je např.: „Pojistným nebezpečím je poškození kabelů a kabelových svazků v celém pojištěném vozidle zvířetem, poškození měkkých plastových a gumových částí v prostoru motoru (např. průchodky, hadičky, přívody k chladiči, tepelné izolace motoru apod.) zvířetem.

Součást, nebo samostatně

Poškození stojícího vozidla zvířetem je z pohledu frekvence a výše škod samozřejmě mnohem méně významné riziko v porovnání s dopravní nehodou, krádeží a vandalismem atd. To je důvodem, proč jej pojišťovny nenabízí jako samostatnou část pojištění, ale bývá nejčastěji přidáno k jinému riziku. Typicky tvoří pár s pojištěním střetu se zvířetem, pro klienty je jednotícím znakem přítomnost zvířete. Tuto cestu zvolila i Pillow pojišťovna. Polštář Střet se zvířetem zahrnuje jak srážku jedoucího vozidla se zvířetem, tak i poškození stojícího vozidla zvířetem. Výhodou je, že polštář Střet se zvířetem lze uzavřít i s nulovou spoluúčastí. V této variantě nebudete muset jako majitel vozidla na rozkousané kabely doplatit ani korunu ze svého.

Dvojí kvalita i pro „kunu“

Velkým překvapením klienty a jejich poradce může být zjištění, že i u poškození stojícího vozidla zvířetem se lze setkat s dvojí kvalitou produktu. Konkrétně dvě pojišťovny mají jiný rozsah poškození zvířetem u „havarijního pojištění“ a jiný u „doplňkového pojištění.“

Jako příklad uveďme produkt, který

 • v rámci havarijního pojištění definuje jako pojistné nebezpečí jako „působení zvířete na zaparkované pojištěné vozidlo“ a
 • v rámci doplňkového pojištění je již pojistné nebezpečí vymezeno úžeji jako „poškození nebo zničení elektroinstalace, brzdové nebo chladicí soustavy zaparkovaného pojištěného vozidla okousáním zvířetem.

Potvrzuje se, že produkty rozlišující havarijní a doplňková (havarijní) pojištění mohou být složité a nemusí být snadné se v podmínkách vyznat. Klienti i poradci by měli být připraveni, že podmínky i pro tak jednoduché riziko, jako je poškození zvířetem, mohou být v různých částech podmínek popsány různě. Naopak modulární systém pojištění, kdy každé riziko má pouze jedny podmínky, je snadnější na porozumění a z podstaty nemůže dojít k záměně podmínek „havarijního“ a „doplňkového“ pojištění.

Spočítat pojištění