V sobotu 24. června to bude právě dva roky, kdy se jižní Moravou prohnalo zničující tornádo. Mělo takovou ničivou intenzitu, jakou naši předkové před tím zažili naposledy před 900 lety. Jak se tato větrná smršť promítla do pojištění majetku?

Beaufortova stupnice

Dobrou zprávou je, že pojištěným klientům se u většiny pojišťoven dostalo odškodnění. Ne snad, že by se na našem trhu nabízelo přímo pojištění tornád. Všechny pojistné produkty určené ke kompenzacím škod na majetku občanů však naštěstí obsahují krytí pro případ vichřice. A pod něj se tornáda většinou schovají.

Definici vichřice si pojišťovny vytvořili z tzv. Beaufortova stupnice rychlosti větru. S tou přišel v letech 1805 až 1808 irský hydrograf a kontradmirál britského Královského námořnictva sir Francis Beaufort (1774-1857) na plavbě do oblasti zátoky Rio de la Plata v Jižní Americe. Původně sloužila především k tomu, aby námořníci správně vyhodnotili, s kolika plachtami může jejich loď vyplout. Dokonce ještě Malý Ottův slovník naučný z roku 1904 o ní píše, že je důležitá „k posuzování síly větru pro námořníky.“ Standardizována byla až v roce 1923 a od svého vzniku prodělala mnoho změn.

Dnes má 12 stupňů (zahrnuje-li i hurikány, tak 16). Devátý stupeň se v současné době česky nazývá vichřice a reprezentuje proudění vzduchu rychlostí od 75 do 88 km/hod. Dříve se mu říkalo silný vichr a na souši se projevuje tak, že vítr působí menší škody na stavbách (strhává komíny, tašky ze střechy).

Jak definují vichřici naše pojišťovny

Právě od této definice se pojišťovny odrazily. Aby ale nemusely přidávat do podmínek, že kryjí i vyšší stupně (zvané silná vichřice, mohutná vichřice a orkán), definují vichřici následovně:

Definice vichřice u největších českých pojišťoven
Proudění vzduchu dosahující v místě pojištění rychlosti min. 75 km/hod.
Vichřicí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje v místě pojištění rychlostí nejméně 75 km/hod (tj. 20,8 m/sec).
Vichřice o rychlosti větru alespoň 75 km/hod
Vítr o rychlosti větší než 75 kilometrů za hodinu
Vichřicí se rozumí vítr, který v místě pojištění dosáhl rychlosti nejméně 20,8 m/s (cca 75 km/h).
Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší.
Vichřice znamená proudění vzduchu, které v místě pojištění dosáhlo rychlosti 20,8 m/s (cca 75 km/h) a vyšší.
Vichřice (zahrnuje i orkán a tornádo): proudění vzduchu dosahující v místě pojištění rychlosti min. 75 km/hod.
Vichřicí se rozumí vítr, který se pohybuje rychlostí nejméně 20,8 m/s (75 km/hod).
Vichřicí (nebo také bouřlivým větrem) rozumíme proudění vzduchu, který se pohybuje rychlostí nejméně 60 km/h.

 

Můžeme vidět, že pojistitelé ve svých definicích kreativitou spíše šetří. Často převádí jen m/s na km/hod (krát 3,6). Pouze dvě pojišťovny se lehce odlišují, ať již snížením limitu na 60 km/h nebo explicitním zahrnutím tornáda (Pillow). A tím se dostáváme k tématu zmíněnému na počátku článku.

Specifika tornáda

Na rozdíl od vichřice není tornádo přímo definováno rychlostí větru. Slovo tornádo pochází ze španělského slova „tronada“, což můžeme přeložit jako bouře. Jde o rychle rotující vzdušný vír, který se může objevit pod spodní stranou bouřkové oblačnosti, a musí se dotknout země.

Pro nás je důležité, že i tornáda mají svou stupnici s orientační silou větru. Její první variantu vytvořil v roce 1971 americko-japonský meteorolog Ted Fujita z univerzity v Chicagu. Fujitova stupnice se za tu dobu několikrát upravovala a má šest stupňů. Nejnižší z nich, F0, zahrnuje vzdušné víry s rychlostí proudění od 64 do 116 km/hod. Podle slovního popisu je poškození těmito tornády nízké, sestává především z vyvracení drobných stromů a keřů, lámání větví a strhávání tašek ze střech. Pro srovnání, nejvyšší stupeň F5, světově pokrývající 0,1 % tornád, má uváděnou sílu větru 419 až 512 km/hod.

Pozitivní informací pro pojištěné je, že u Pillow je pojištěno krytí úplně před všemi tornády, u většiny ostatních pojišťoven aspoň těmi s rychlejším prouděním vzduchu.

Pokud se vrátíme k tornádu z jižní Moravy, podle vyjádření meteorologů nakonec dosáhlo stupně F4 (rychlost 333–418 km/hod). Celkově si vyžádalo 6 mrtvých, přes 200 zraněných a škody dosáhly cca 15 mld. Kč, z čehož asi 1/3 proplatily pojišťovny.

Pojištění je snadné

Možná se ptáte, proč byla proplacená jen 1/3 škod. Odpověď je bohužel jednoduchá – ostatní nebyli vůbec nebo správně pojištění. Krytí vichřice je přitom téměř vždy v základu pojištění a nastavení správné pojistné částky, se kterou pojišťovna nesáhne po podpojištění, také není nebetyčně obtížné. Zkrátka, aktuální a správně nastavené pojištění majetku občanů je nutnost. Navíc se postupně stává stále jednodušším. Nevěříte? Přesvědčit se o tom můžete v naší nabídce zahrnující i pojištění tornád:

Kalkulace Pillow pojištění