Pillow pojišťovna má důvod k velké oslavě! Přesně 6. června 2024 překročila velikost jedné miliardy korun. Jen o pár dní dříve (21. května) dosáhl úhrnný objem vyplacených škod klientům stejné miliardové mety.

Miliardový důkaz důvěry klientů

Velikost každé pojišťovny se měří pomocí hodnoty jejího pojistného kmene. Význam tohoto ukazatele vysvětluje Jakub Strnad, zakladatel Pillow a CEO Pillow pojišťovny. „Pojišťovna posčítá hodnotu ročního pojistného na všech platných smlouvách k danému dni a celkový součet je právě hodnota pojistného kmene.“

Když Pillow pojišťovna v roce 2020 začínala nabízet své pojištění, byla hodnota pojistného kmene prakticky nulová. „Během 4,5 roku jsme získali důvěru 200 tisíc klientů a vyrostli o jednu miliardu. Kromě rychlosti růstu je zde ještě jedna unikátnost,“ upozorňuje Jakub Strnad. „Pillow pojišťovna toto celé dokázala pouze se třemi produkty: pojištění vozidel, majetku a osob. Jednoduchostí produktového portfolia a extrémní efektivností celého provozu se zcela vymykáme ve srovnání nejen v Česku, ale i v Evropě.

Miliardový důkaz férovosti pojišťovny

V květnu zaznamenal likvidační systém Pillow také druhý miliardový milník. Celková částka vyplacená klientům za vzniklé škody od roku 2020 překročila jednu miliardu. Marcel Beno, spoluzakladatel Pillow a procesní architekt prozradil, která škoda v sobě obsahovala miliardtou vyplacenou korunu: „Jednalo se o škodu na majetku v bytě v osobním vlastnictví vzniklou únikem vody. Tedy nejde o žádné překvapení, vodovodní škody jsou nejčastější řešenou škodu v pojištění bytů a domů.“

Miliarda v pojistném kmeni a ve vyplacených škodách doplnila úspěch minulého roku, kdy Pillow pojišťovna poprvé dosáhla vyrovnaného hospodaření a účetní rok zakončila „černou nulou“. Jakub Strnad zhodnotil všechny tři úspěchy dosažené v krátkém časovém rozmezí: „Jedná se o unikátní výsledek v porovnání s celým světem a zejména s fintech a insurtech oblastí. Strategie a principy Pillow ukázaly, že férové pojištění může pro klienty existovat dlouhodobě a udržitelně a přinášet hodnotu jak klientům, tak akcionářům.“