Výroční zprávy bývají nudné dokumenty plné čísel. Pokud se ale porovnají výsledky a časové řady v nich uvedené mezi různými společnostmi, není o překvapení nouze. Jak by dopadl souboj dvou nejzajímavějších insurtech pojišťoven z různých kontinentů?

Polštář a limonáda v pojištění

Pillow pojišťovna se objevila na českém trhu ke konci roku 2019 a pojištění nabídla klientům v roce 2020. Americká Lemonade, Inc., spustila svůj provoz ke konci roku 2016, tedy o tři roky dříve. Rok 2017 byl prvním celým rokem s nabídkou pojištění. „Obě pojišťovny se soustředí na nabídku retailového pojištění, staví na revoluční digitalizaci všech procesů a maximálně transparentních podmínkách pojištění vůči svým klientům,“ popisuje Martin Podávka, spoluzakladatel Pillow a produktový expert. A dodává: „Odlišení obou společností od tradičních pojišťoven spočívá v takzvaném podílu na zisku. Jeho výpočet je odlišný, ale princip se shoduje. Pojišťovna se v případě dobrého škodního vývoje o část zisku zavazuje rozdělit s klienty (u Pillow) nebo ji zaslat na charitu (u Lemonade).“

Zatímco Lemonade jako první produkt nabídla pojištění majetku, u Pillow to bylo pojištění vozidel a pojištění bytů a domů přišlo na trh až ve třetím roce působení. Lemonade pojištění vozidel nabídla jako důsledek akvizice pojišťovny Metromile. Jak Lemonade, tak Pillow nabízí revoluční povinné ručení a havarijní pojištění s cenou dle najetých kilometrů. Zde se ale již projevuje rozdíl v nabídce: zatímco Lemonade vyžaduje instalaci speciálního zařízení do technického portu vozidla, Pillow našla inovativní řešení bez nutnosti jakékoliv dodatečné krabičky v autě a tím výrazně snížila náklady na pojištění.

Souboj pojišťoven: čísla mluví jasně

Porovnatelná účetní historie Lemonade již obsahuje 7 let (2017-2023), v případě Pillow to jsou 4 roky (2020-2023). Marcel Beno, spoluzakladatel Pillow a procesní architekt, k tomu vysvětluje: „Dva hlavní výkonnostní parametry každé pojišťovny jsou předepsané pojistné (GWP), tj. kolik každý rok pošlou peněz klienti do pojišťovny, a hospodářský výsledek, který je buď zisk, nebo ztráta. Úspěšná pojišťovna získává nové a nové klienty, a proto vybrané pojistné každým rokem roste. Na počátku podnikání je každá společnost ve ztrátě a snaží se efektivním řízením nákladů co nejdříve dostat do zisku.“

* Přepočtené hodnoty zohledňují rozdílný HDP jednotlivých zemích, vypočteno jako (GWP nebo zisk) / HDP*10^6. Použitý kurz CZK/USD: ČNB ke konci daného roku. Zdroj HDP v jednotlivých letech: Mezinárodní měnový fond, www.imf.org

V roce 2023 obě pojišťovny (stejně jako v předchozích letech) zaznamenaly výrazný příliv klientů. Vybrané peníze od klientů se oproti předchozímu roku zvýšily o 33 % u Lemonade a o 35 % u Pillow (podle výkazu zisků a ztrát pojišťoven). V tomto parametru je tak souboj vyrovnaný a obě pojišťovny na svých trzích patří v této oblasti k těm naprosto nejúspěšnějším. Rozdíl je však v hospodářském výsledku.

Zatímco pojišťovna Lemonade se ani po 7 letech svého podnikání nedostala do zisku, Pillow pojišťovna dokázala ve čtvrtém roce své existence na trhu nemožné: ukončit účetní rok v kladných číslech. Jakub Strnad, zakladatel a CEO Pillow pojišťovny, komentuje tento úspěch: „Jedná se o skvělý výsledek v porovnání s celým světem a zejména s fintech a insurtech oblastí. Většina společností se soustředí na růst a realizované ztráty pokrývá z peněz investorů. Strategie a principy Pillow ukázaly, že férové pojištění může pro klienty existovat dlouhodobě a udržitelně. Je to výborná zpráva pro všechny klienty i akcionáře Pillow zároveň.“