Jiný název pro pojišťovnu. Nevíme, proč jeden pojem pro tuto instituci poskytující pojištění nestačí. Za ta léta se pojišťovny snažily najít různá důstojná pojmenování, ať už to byl pojišťující ústav, požární gilda anebo právě pojistitel.

Zpět