Pojištěním podnikatelů se běžně myslí smlouvy pojišťující movité i nemovité věci sloužící k výdělečné činnosti (mimo vozidel), stejně jako odpovědnost s podnikáním spojenou. Pojištění nemovitých věcí je tak většinou analogické pojištění nemovitosti pro fyzické osoby a pojištění movitých věcí zase pojištění domácnosti. Hlavním rozdílem je pojištění zásob (tedy třeba dřeva na pile nebo rohlíků v obchodě) a detailnější specifikace u pojištění strojů. Krom toho se do smluv také často přidává pojištění přerušení provozu z důvodu pojistné události. Takže pokud shoří pekaři pekárna, pojišťovna uhradí nejen novou pec, ale i ušlý zisk. Odpovědnostní pojištění je v těchto případech specializovanější a více nastavené podle toho, co podnikatel dělá.

Zpět