Pojištění, které zaplatíte jenom jednou. Takto můžete pojistit většinu věcí, ale nejčastěji se využívá v rámci cestovního pojištění nebo životního pojištění. Jednorázově placené pojištění mívá pevně danou dobu trvání – třeba na dovolenou nebo na 5 let. Jednorázově placené životní pojištění pak příliš nekryje rizika, ale jedná se z větší části o investici na pevně dané období, většinou s kapitálovou ochranou, tedy zárukou, že i když investice nedopadne, pojišťovna vrátí celé (nebo přiměřeně snížené) zaplacené pojistné. Výhodou je, že spojuje investici s pojištěním, nevýhodou poplatky z investované části pojišťovně i investiční společnosti, které snižují potenciální výnos.

Zpět