Vaše pomoc na cestách. Jedná se o důležitou součást autopojištění, která vás nenechá při poruše nebo nehodě na holičkách. Běžnou součástí je oprava vozidla na místě či odtah do servisu. V rámci asistencí můžete najít také poskytnutí náhradního vozidla nebo ubytování po dobu opravy. Na rozdíl od „běžných“ pojistných událostí se tu neplatí peníze, ale pomáhá. Tato pomoc má své limity, u lepších asistencí, které najdete i u nás, srozumitelně vyjádřené v kilometrech (odtah) či čase (doba možné opravy na místě, náhradní vozidlo). Stejně tak má asistence svou cenu, kterou u nás najdete transparentně vyčíslenou.

Zpět